1. Algemeen (high level principles akkoord en achtergrond)

1.1 Waaruit bestaat het akkoord?

Het akkoord bestaat uit twee pijlers:

  1. De financiële sector engageert zich om levensvatbare niet-financiële bedrijven, kmo’s, zelfstandigen en non-profit organisaties evenals hypothecaire kredietnemers met betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis uitstel van betaling (moratorium) te geven.
  2. De overheid zal een garantieregeling activeren voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen (geen herfinancieringskredieten) met een maximale looptijd van 12 maanden, die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven, kmo’s, zelfstandigen en non-profit organisaties vanaf 1 april 2020 tot en met 30 september 2020.

1.2 Waarom werd dit akkoord door de federale regering (met ondersteuning van de Nationale Bank van België) gesloten met de financiële sector?

Het coronavirus bedreigt niet alleen onze gezondheid, het treft ook onze economie bijzonder hard. Niettegenstaande de reeks uitzonderlijke maatregelen die de federale regering reeds nam in het kader van het Federaal Plan voor Sociale en Economisch Bescherming om de economische schok op te vangen[1], blijven heel wat bedrijven, zelfstandigen en particulieren met belangrijke vaste kosten zitten. Ze moeten leningen aflossen, huur betalen en facturen voldoen, met cashflowproblemen tot gevolg. Er moet voorkomen worden dat gezonde bedrijven overkop gaan en gezinnen in betaalproblemen komen. Dat zou een negatieve spiraal op gang brengen en de huidige crisis alleen nog maar groter maken. Met het akkoord wordt beoogd de financiering aan de economie in stand te houden.

 

[1] Zo is er onder meer uitstel van betaling op het vlak van de personenbelasting, bedrijfsvoorheffing, btw en sociale bijdragen. Ook de mogelijkheid tot tijdelijke werkloosheid wegens overmacht werd versoepeld en voor zelfstandigen werd een overbruggingsrecht ingesteld.

1.3 Wanneer treedt het akkoord in werking?

1 april 2020

1.4 Geldt de regeling ook voor beursgenoteerde ondernemingen?

Ja. De regeling geldt voor alle levensvatbare Belgische niet-financiële bedrijven en kmo’s, zonder onderscheid.