Governance op het niveau van een groep

Wettelijk en regelgevend kader:

  1. Bankwet: Art. 168, 168/1, 170 (toezicht op geconsolideerde basis), 190 tot en met 194 (aanvullend conglomeraatstoezicht) en 205 e.v. (moederondernemingen)
  2. Relevante thematische NBB-circulaires:
  3. Internationale referentiedocumenten:

 

De vereisten om over een deugdelijk bestuur te beschikken, zijn ook van toepassing in de context van een groep, zoals dit begrip gedefinieerd is in deel I, titel II, hoofdstuk II van Verordening nr. 575/2013. De regels inzake deugdelijk bestuur moeten immers op geconsolideerde, of, in voorkomend geval, gesubconsolideerde basis worden nageleefd. Dit hoofdstuk is van toepassing op alle types groepen (groepen op EER-niveau, groepen op het niveau van een lidstaat, groepen op Belgisch niveau) en subgroepen (subgroepen op het niveau van een lidstaat of op Belgisch niveau).