Erkende revisoren en erkende revisorenvennootschappen

De erkenningen van revisoren en revisorenvennootschappen worden afzonderlijk verleend hetzij voor de financiële ondernemingen (met inbegrip van betalingsinstellingen en instellingen voor elekronisch geld), hetzij voor de verzekeringsondernemingen, hetzij enkel voor de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld. Een revisor of een revisorenvennootschap die erkend is om revisorale mandaten uit te oefenen bij betalingsinstellingen of instellingen voor elektronisch geld, kan dus niet worden aangesteld als commissaris bij een verzekeringsonderneming of bij een financiële onderneming, tenzij deze revisor of revisorenvennootschap hiervoor eveneens is erkend door de Bank.