Lijst van de erkende rekeninghouders van gedematerialiseerde effecten bedoeld in het wetboek van vennootschappen