Vrije dienstverrichting in België van beursvennootschappen die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat en/of in die andere lidstaat gevestigde verbonden agenten waarop deze vennootschappen een beroep doen