In België geregistreerde bijkantoren van beursvennootschappen die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat, onder het toezicht van de NBB, en/of in België gevestigde verbonden agenten waarop die vennootschappen een beroep doen