Betalingsinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en die in vrij verkeer in België diensten verrichten

×

Warning message

The webservice returned an error. Please try refreshing.