Betalingsinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en die in vrij verkeer in België diensten verrichten