Betalingsinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en een in België geregistreerd bijkantoor hebben

×

Warning message

The webservice returned an error. Please try refreshing.