Verzoek om informatie

Vul onderstaande informatiefiche volledig in als u meer informatie wenst over de procedure om het statuut van betalingsinstelling of instelling voor elektronisch geld te verkrijgen.

Een gedetailleerde beschrijving van uw activiteiten is vereist om uw gegevens door de NBB te laten verwerken. Let u er ook op steeds uw ondernemingsnummer te vermelden.

I. Identificatie van de vennootschap:
Adres van de statutaire zetel
Identificering van de contactpersoon:
Contactpersoon
Adres van de contactpersoon