Instellingen voor elektronisch geld die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en en die in vrij verkeer in België diensten verrichten