Samenwerking

De internationale financiële crisis heeft de zwakheden van de financiële instellingen, de tekortkomingen aan de regelgeving en aan het financiële toezicht evenals het gebrek aan transparantie, aan het licht gebracht.

Bovendien wordt de huidige realiteit gekenmerkt door geïntegreerde en vervlochten internationale en Europese financiële markten waarop tal van financiële instellingen over de grenzen actief zijn.

De noodzaak om het gehele financiële toezichtkader te hervormen werd aldus opgelegd aan alle nationale en internationale actoren die betrokken zijn in het behoud van de financiële stabiliteit.