Publicaties NBB inzake prudentieel toezicht

Met de publicatie van het "Financial Stability Report" (FSR) probeert de Nationale Bank een antwoord te geven op vraagstukken over de wisselwerking tussen de financiële en de reële economie en duidelijk te maken welke rol zij speelt bij het bevorderen van de financiële stabiliteit.

In België zijn verschillende financiëlemarktinfrastructuren (FMI's), bewaarnemers, betalingsdienstaanbieders, zoals betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld, en aanbieders van kritieke diensten gevestigd. Sommige daarvan, zoals SWIFT, Euroclear, Bank of New York-Mellon, Mastercard Europe en Worldline, zijn internationaal systeemrelevant.

Het Financial Market Infrastructures and Payment Services Report biedt een gedetailleerd overzicht van de veranderingen in het regelgevend kader voor FMI's, bewaarnemers, betalingsdienstaanbieders en aanbieders van kritieke diensten, de ontwikkeling van hun activiteiten, de benaderingen die de Bank hanteert op het gebied van oversight en prudentieel toezicht, en haar voornaamste doelstellingen.

Het rapport is enkel beschikbaar in het Engels.

De Bank verricht geregeld grondig onderzoek naar algemene en specifieke onderwerpen inzake prudentieel toezicht dat eventueel officieel wordt gepubliceerd.