Advies van de Nationale Bank van België betreffende de toepassing van artikel 24, § 3 van de WAP