Fit & Proper – Verzekerings- en herverzekeringssector

De verwachtingen van de NBB inzake deskundigheid en professionele betrouwbaarheid worden gepreciseerd in een transsectoraal Handboek. Deze pagina bevat uitsluitend de delen van het Handboek die relevant zijn voor de verzekerings- en herverzekeringssector. 

Circulaire

Geschiktheid van bestuurders, leden van het directiecomité, verantwoordelijken van onafhankelijke controlefuncties en effectieve leiders van financiële instellingen PDF - DOC

Handboek voor het beoordelen van de deskundigheid en professionele betrouwbaarheid

Inleiding

Geschiktheidsvereisten voor de verzekerings- en herverzekeringssector

Standaardformulieren van de NBB

  • Formulier Nieuwe benoeming PDF DOC
  • Formulier Stopzetting PDF DOC
  • Formulier Nieuwe elementen PDF DOC
  • Formulier Herbenoeming PDF DOC