eManex Helpdesk

De Bank is zich ervan bewust dat het eManex-platform in verschillende opzichten verouderd is geraakt op informaticavlak en dat de juridische verwijzingen erin naar de toezichtswetten niet meer actueel zijn. De Bank werkt aan oplossingen en heeft besloten eManex te integreren in haar groter project om een gedigitaliseerd Fit & Proper portaal te ontwikkelen. Totdat dit project ten uitvoer wordt gelegd, zal de Bank alleen kleine technische aanpassingen aanbrengen in eManex. Wat betreft de juridische verwijzingen vraagt de Bank de instellingen om, in afwachting van de bovengenoemde oplossing, deze toe te passen naar analogie met het huidig wetgevend kader en de continuïteit zoveel mogelijk te waarborgen. In geval van twijfel kunnen de instellingen contact opnemen met de dossierbeheerders van de Bank om de beste manier te vinden om de betrokken gegevens in te voegen in eManex.

Technische problemen en vragen

Vragen en problemen rond beschikbaarheid van de appplicatie, compatibiliteitsproblemen met browser, beschikbaarheid van de website ... : +32 2 221 40 60

Vragen over toegang en autorisaties

Vragen en problemen rond certificaten: +32 2 221 40 60

Vragen en problemen rond de toegang en login, problemen met wachtwoorden (activatiecodes): emanex@nbb.be

Inhoudelijke vragen

Vragen en problemen i.v.m. de functionaliteiten van de toepassing, de enquêtes:
emanex@nbb.be

In de toepassing vindt u ook de contactpersonen bij de NBB die belast zijn met uw dossier.