Handboek inzake de geschiktheidsbeoordeling (“fit & proper”)

20 december 2022

 

Het “fit & proper”-handboek strekt ertoe:

(i) te verduidelijken wat zij verstaat onder de begrippen "passende deskundigheid" en "professionele betrouwbaarheid", als bepaald in de wetgeving;

(ii) duidelijk aan te geven wat zij van de instellingen verwacht met betrekking tot de individuele en collectieve geschiktheidsbeoordelingen;

(iii) op een transparante wijze te communiceren over de NBB/ECB’s geschiktheidsbeleid, om zoveel mogelijk rechtszekerheid te bieden over zowel de inhoud als de procedure van de geschiktheidsbeoordelingen;

(iv) voor zover van toepassing, nader toe te lichten hoe andere relevante Europese en internationale regelgeving en beleidsdocumenten dienen te worden geïntegreerd in de geschiktheidsbeoordeling.