Europees toezichtsysteem

De financiële crisis heeft de noodzaak blootgelegd om de financiële toezichtstructuur binnen de Europese Unie te versterken. In het kader van het nieuwe toezichtsysteem is het inderdaad van primordiaal belang om de risico's die een bedreiding vormen voor de financiële stabiliteit op te sporen en een efficiënt waarschuwingssysteem in te voeren. Bovendien zal het nieuwe systeem beantwoorden aan de doelstelling van een stabiele interne markt van financiële diensten waar de nationale toezichthouders samengebracht worden in een operationeel Europees netwerk met gedeelde verantwoordelijkheden.

Het Europees systeem voor financieel toezicht bestaat uit:

  • De ERSR is belast met het opsporen en evalueren van mogelijke bedreigingen voor de financiële stabiliteit die voortvloeien uit de macro-economische ontwikkelingen en uit ontwikkelingen in het financiële stelsel als geheel ("macroprudentieel toezicht"). De ERSR zal in een vroeg stadium waarschuwen voor mogelijke systeemrisico's en, waar nodig aanbevelingen doen om deze risico's aan te pakken.

  • Deze autoriteiten maken deel uit van een netwerk en werken samen met de bestaande nationale toezichtautoriteiten teneinde de financiële soliditeit op het niveau van de individuele financiële instellingen veilig te stellen en de consumenten van financiële diensten te beschermen ("microprudentieel toezicht").

  • Deze zullen ingevoerd worden teneinde overeenstemming en coördinatie te garanderen tussen nationale toezichthouders van dezelfde grensoverschrijdende instelling of in colleges van toezichthouders.