Mechanismen zoals de gezamenlijke Comités

Deze zullen ingevoerd worden teneinde overeenstemming en coördinatie te garanderen tussen nationale toezichthouders van dezelfde grensoverschrijdende instelling of in colleges van toezichthouders.