De nationale toezichtautoriteiten

Een van de verantwoordelijkheden van de Europese toezichtautoriteiten bestaat erin het ordelijk functioneren en de integriteit van de financiële markten te verzekeren evenals de stabiliteit van het financiële systeem in de Europese Unie te bewaren. Hiertoe dienen zij marktontwikkelingen op te volgen en te beoordelen evenals trends, potentiële risico's en zwakke plekken die van het microprudentiële niveau afkomstig zijn, te detecteren.

Een van de belangrijkste controlemiddelen die deze autoriteiten gebruiken om dergelijke analyse uit te oefenen, zijn de Europese stress tests.

Daarnaast werd door de European Banking Authority (EBA) een kapitaalbuffertoetsing uitgevoerd.