Europese stresstests

De bedoeling van de stresstests bestaat erin de om de veerkracht van de financiële instellingen bij ongunstige marktontwikkelingen te beoordelen evenals bij te dragen tot de globale evaluatie van het systeemrisico in het financieel systeem van de Europese Unie.

  • Banksector (onder de Europese Bankautoriteit)
  • Verzekeringssector (onder de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen)