De Europese Raad voor Systeemrisico's (ERSR)

De ERSR is belast met het opsporen en evalueren van mogelijke bedreigingen voor de financiële stabiliteit die voortvloeien uit de macro-economische ontwikkelingen en uit ontwikkelingen in het financiële stelsel als geheel ("macroprudentieel toezicht"). De ERSR zal in een vroeg stadium waarschuwen voor mogelijke systeemrisico's en, waar nodig aanbevelingen doen om deze risico's aan te pakken.