De drie nieuwe toezichthoudende autoriteiten (de ESA's genoemd)

Deze autoriteiten maken deel uit van een netwerk en werken samen met de bestaande nationale toezichtautoriteiten teneinde de financiële soliditeit op het niveau van de individuele financiële instellingen veilig te stellen en de consumenten van financiële diensten te beschermen ("microprudentieel toezicht").  Het nieuwe Europese netwerk zal nationaal toezicht op instellingen combineren met een sterke coördinatie op Europees niveau teneinde zowel geharmoniseerde regelgeving als coherente toezichtpraktijken en handhaving in de hand te werken.

European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

European Securities and Markets Authority (ESMA)