EMIR Verordening (European Market Infrastructure Regulation)

De EMIR Verordening heeft tot doel het regelgevingskader van de Europese Unie voor derivatentransacties te versterken door de stabiliteit, de transparantie en de efficiêntie op de derivatenmarkten te verbeteren. Ze beoogt de krediet-, liquiditeits- en operationele risico's van de tegenpartijen van OTC derivatentransacties te reduceren.

EMIR en zijn Gedelegeerde Verordeningen en Uitvoeringsverordeningen regelen eerst het verplicht gebruik van centrale tegenpartijen (CTP) voor gestandaardiseerde over-the-counter (OTC) derivatentransacties en stellen risicobeheervereisten in, inclusief de uitwisseling van zekerheden (collateral), voor niet-gestandaardiseerde OTC derivatentransacties.

Daarnaast voorziet EMIR in de verplichte rapportage van derivatentransacties aan transactieregisters om een volledig beeld te geven van de werking van de derivatenmarkten en om aan de toezichthouders inzage te geven in de derivatengegevens van de instellingen waarop zij toezien.