Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

91 - 100 van 351 resultaten

Circulaire NBB_2017_10 / Circulaire betreffende de voorrechten van de schuldeisers uit hoofde van verzekering, de doorlopende inventarissen en de samenvattende opgave van de doorlopende inventarissen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201710-cir...

Circulaire NBB_2017_06 / Mededeling over het stresstest kader voor de verzekeringssectorPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201706-med...

Circulaire NBB_2017_13 / Beoordeling van het eigen risico en de solvabiliteit (ORSA)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201713-beo...

Circulaire NBB_2017_14 / Circulaire betreffende het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201714-cir...

Circulaire NBB_2017_07 / Vereisten betreffende het gebruik van de “sub-module aandelenrisico op basis van looptijd”PDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201707-ver...

Circulaire NBB_2017_08/ Circulaire betreffende de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) 2015/534 van de Europese Centrale Bank van 17 maart 2015 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2015/13)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201708-cir...

Circulaire NBB_2017_05 / Verwachtingen van de NBB inzake de reglementaire vereisten voor eigen vermogen en liquiditeit voor minder belangrijke kredietinstellingenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201705-ver...

Circulaire NBB_2017_03/ EBA-richtsnoeren inzake geharmoniseerde definities en templates voor de financieringsplannen van kredietinstellingen in het kader van aanbeveling A4 van ECSR/2012/2 (EBA/GL/2014/04 van 19 juni 2014)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201703-eba...

Circulaire NBB_2016_46 / Circulaire van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België over de berekening en inning van de bijdragen verschuldigd door ondernemingen die niet bijdrageplichtig zijn aan het Gemeenschappelijk AfwikkelingsfondsPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201646-cir...

Mededeling NBB_2013_07/ Mededeling van de NBB en de FSMA

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201307-med...