Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

81 - 90 van 1224 resultaten

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1212 van de Commissie van 8 mei 2020 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Geconsolideerde tekst: Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229 van de Commissie van 25 mei 2018 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake afwikkelingsdiscipline

www.nbb.be/nl/artikels/geconsolideerde-tekst-ge...

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1302 van de Commissie van 14 juli 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1303 van de Commissie van 14 juli 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1304 van de Commissie van 14 juli 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Circulaire NBB_2020_035 / Verwachtingen inzake de "Internal Capital Adequacy Assessment Process" (ICAAP) en "Internal Liquidity Adequacy Assessment Process" (ILAAP) rapportering

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb2020035-ve...

Mededeling NBB_2020_043 / Waardering technische voorzieningen van individuele ziektekostenverzekeringenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb2020043-wa...

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1647 van de Commissie van 9 november 2020 tot vaststelling van technische informatie voor de berekening van de technische voorzieningen

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

EBA-richtsnoeren betreffende geharmoniseerde definities en templates voor financieringsplannen van kredietinstellingen krachtens aanbeveling A4 van het Europees Comité voor Systeemrisico's (ECSR) van 20 december 2012 inzake de financiering van kredietins

www.nbb.be/nl/artikels/eba-richtsnoeren-betreff...

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1145 van de Commissie van 31 juli 2020 tot vaststelling van technische informatie voor de berekening van de technische voorzieningen en het kernvermogen voor rapportage

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...