Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

81 - 90 van 1207 resultaten

Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017

www.nbb.be/nl/artikels/verordening-eu-20172402-...

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1212 van de Commissie van 8 mei 2020

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 30 juni 2020 betreffende de bewaarplaats van verzekeringsdocumentenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-tot-g...

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 12 mei 2020 betreffende de bewaarplaats van verzekerings- of herverzekeringsdocumentenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-tot-g...

Circulaire NBB_2020_23 / Richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) van 29 november 2019 inzake ricisobeheer op het gebied van ICT en veiligheid (EBA/GL/2019/04)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202023-ric...

Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (officieuze coördinatie 07/2020)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-2-augustus-2002-...

Koninklijk besluit van 31 juli 2020 tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 12 mei 2020 betreffende de bewaarplaats van verzekerings- of herverzekeringsdocumentenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-van-3...

Nationale Bank van België / Portefeuilleoverdracht van AmTrust Europe Limited naar AmTrust International Underwriters DAC.PDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Nationale Bank van België / Portefeuilleoverdracht van AmTrust International Underwriters DAC aan Liberty Mutual Insurance Europe SEPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Mededeling NBB_2020_15 / Rapportering ten aanzien van de Bank naar aanleiding van COVID-19

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb202015-rap...