Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

81 - 90 van 351 resultaten

ESMA Guidelines on CSD Participants default rules and procedures of 8 April 2017 (ESMA-70-151-294)

www.nbb.be/nl/artikels/esma-guidelines-csd-part...

Circulaire NBB_2017_09 / EBA-richtsnoeren inzake correcties van de gewijzigde duration voor schuldinstrumenten overeenkomstig artikel 340, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 575/2013 (EBA/GL/2016/09 van 4 januari 2017)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201709-eba...

Circulaire NBB_2016_31: Prudentiële verwachtingen van de Nationale Bank van België inzake het governancesysteem voor de verzekerings- en herverzekeringssector

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201631-pru...

Circulaire_NBB_2013_15 / Circulaire betreffende de inspecties

www.nbb.be/nl/artikels/circulairenbb201315-circ...

Mededeling NBB_2012_11 / Prudentiële verwachtingen ten aanzien van Cloud ComputingPDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201211-pru...

Circulaire NBB_2012_14 / CompliancefunctiePDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201214-com...

Circulaire NBB_2015_21 / Circulaire betreffende de interne controle en de interne auditfunctiePDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201521-cir...

Mededeling NBB_2017_19 / Mededeling betreffende de procedures voor de uitoefening van verzekerings- of herverzekeringsactiviteiten in België door verzekerings- of herverzekeringsondernemingen naar buitenlands recht

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201719-med...

Circulaire NBB_2017_12 / Circulaire betreffende de lokale verzekeringsondernemingen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201712-cir...

Circulaire NBB_2017_11 / Circulaire betreffende de verzekeringsondernemingen die wegens hun omvang aan een bijzondere regeling zijn onderworpen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201711-cir...