Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

71 - 80 van 1223 resultaten

Rectificatie van Verordening (EU) 2019/2033 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019

www.nbb.be/nl/artikels/rectificatie-van-verorde...

Rectificatie van Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019

www.nbb.be/nl/artikels/rectificatie-van-richtli...

Nationale Bank van België / Portefeuilleoverdracht van HDI-Gerling Verzekeringen NV aan HDI Global SEPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Mededeling NBB_2013_07/ Mededeling van de NBB en de FSMA over de EMIR verplichtingen en toezicht

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201307-med...

Europese Centrale Bank / Toestemming voor fusie tussen kredietinstellingen (artikelen 77 en 78 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/europese-centrale-bank-t...

Nationale Bank van België / Portefeuilleoverdracht van Assurant Life Limited en London General Life Company Limited naar Assurant Europe Life Insurance NVPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Nationale Bank van België / Portefeuilleoverdracht van Assurant General Insurance Limited en London General Insurance Company Limited naar Assurant Europe Insurance NVPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Reglement van de Nationale Bank van België van 21 november 2017 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorismePDF

www.nbb.be/nl/artikels/reglement-van-de-nationa...

Nationale Bank van België / Portefeuilleoverdracht van QBE UK Limited naar QBE Europe NVPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1212 van de Commissie van 8 mei 2020 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...