Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

71 - 80 van 135 resultaten

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2197 VAN DE COMMISSIE van 27 november 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen m.b.t. nauw gecorreleerde valuta's in overeenstemming met Verordening (EU) 575/2013 van het Europees Parlement en de RaadPDF

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

De High Court van het Verenigd Koninkrijk heeft 2 november 2015 de verzekeringsondernemingen naar Brits recht Royal & Sun Alliance Insurance plc en Sun Insurance Office Limited toegestaan de rechten en verplichtingen over te dragen

www.nbb.be/nl/artikels/de-high-court-van-het-ve...

De Britse High Court heeft op 7 oktober 2015 de verzekeringsonderneming naar Brits recht Royal & Sun Alliance Insurance Plc toegestaan de rechten en verplichtingen over te dragen aan de verzekeringsonderneming Knapton Insurance Limited

www.nbb.be/nl/artikels/de-britse-high-court-hee...

De Maltese prudentiële autoriteit heeft Taurus Insurance Limited toegestaan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit verzekeringsovereenkomsten over te dragen

www.nbb.be/nl/artikels/de-maltese-prudentiele-a...

Circulaire NBB_2015_10/ Prudentieel statuut van de betalingsinstellingenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201510-pru...

Circulaire NBB_2015_11/ Vrijstellingsbeleid van de Bank op grond van artikel 105 van de wet van 21 december 2009 (elektronisch geld)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201511-vri...

Circulaire NBB_2015_12/ Vrijstellingsbeleid van de Bank op grond van artikel 48 van de wet van 21 december 2009 (betalingsdiensten)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201512-vri...

Circulaire NBB_2015_09/ Prudentieel statuut van de instellingen voor elektronisch geldPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201509-pru...

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/79 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2014 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

VERORDENING (EU) 2015/159 VAN DE RAAD van 27 januari 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2532/98 met betrekking tot de bevoegdheid van de ECB om sancties op te leggenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/verordening-eu-2015159-v...