Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

71 - 80 van 351 resultaten

Circulaire NBB_2017_21 / Leningen, kredieten en borgstellingen aan leiders, aandeelhouders en verbonden personen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201721-len...

Richtsnoer (EU) 2017/2335 van de Europese Centrale Bank van 23 november 2017 betreffende de procedures voor de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens en kredietrisicogegevens (ECB/2017/38) PDF

www.nbb.be/nl/artikels/richtsnoer-eu-20172335-v...

Circulaire NBB_2017_23 / Circulaire aan de financiële instellingen over verwervingen, vergrotingen, verkleiningen of overdrachten van gekwalificeerde deelnemingen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201723-cir...

Mededeling NBB_2017_22 / Mededeling aan de kandidaat-aandeelhouders en aan de overdragers

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201722-med...

Circulaire_NBB_2017_30 / Tenuitvoerlegging van Verordening (EU) 2015/534 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie, gewijzigd bij Verordening (EU) 2017/1538 van de Europese Centrale Bank van 25 Augustus 2017 (ECB/2017/25)

www.nbb.be/nl/artikels/circulairenbb201730-tenu...

Circulaire NBB_2017_25 / Richtsnoeren inzake openbaarmakingen (Pijler III, CRD IV)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201725-ric...

Circulaire NBB_2016_39 / Vrijstelling van de verplichting tot dotatie aan de aanvullende voorzieningen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201639-vri...

Circulaire PPB-2007-6-CPB-CPA / Prudentiële verwachtingen van de CBFA inzake het deugdelijk bestuur van financiële instellingenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-ppb-2007-6-cp...

Circulaire NBB_2015_07 / Legal Entity Identifier (LEI)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201507-leg...

Circulaire NBB_2015_32 / Aanvullende prudentiële verwachtingen op het vlak van de operationele bedrijfscontinuïteit en beveiliging van systeemrelevante financiële instellingen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201532-aan...