Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

61 - 70 van 1207 resultaten

Mededeling NBB_2020_043 / Waardering technische voorzieningen van individuele ziektekostenverzekeringenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb2020043-wa...

Mededeling NBB_2013_07/ Mededeling van de NBB en de FSMA over de EMIR verplichtingen en toezicht

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201307-med...

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1647 van de Commissie van 9 november 2020 tot vaststelling van technische informatie voor de berekening van de technische voorzieningen

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

EBA-richtsnoeren betreffende geharmoniseerde definities en templates voor financieringsplannen van kredietinstellingen krachtens aanbeveling A4 van het Europees Comité voor Systeemrisico's (ECSR) van 20 december 2012 inzake de financiering van kredietins

www.nbb.be/nl/artikels/eba-richtsnoeren-betreff...

Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (officieuze coördinatie 07/2020)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-18-september-201...

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1145 van de Commissie van 31 juli 2020 tot vaststelling van technische informatie voor de berekening van de technische voorzieningen en het kernvermogen voor rapportage

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1423 van de Commissie van 14 maart 2019 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/2366

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België (officieuze coördinatie: september 2020)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-22-februari-1998...

Nationale Bank van België / Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderneming naar Belgisch recht

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

NBB_2020_038 - Verrichten van beleggingsdiensten op grensoverschrijdende basis - Standaardformulieren voor de informatieverstrekking

www.nbb.be/nl/artikels/nbb2020038-verrichten-va...