Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

61 - 70 van 135 resultaten

Overdracht van al de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de verzekeringsovereenkomsten van de portefeuille “KB 69”

www.nbb.be/nl/artikels/overdracht-van-al-de-rec...

Overdracht, ingevolge fusie, van al de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de verzekeringsovereenkomsten betreffende risico’s gelegen in België van de verzekeringsonderneming Sepia NV aan de verzekerings-onderneming Belfius Verzekeringen NVPDF

www.nbb.be/nl/artikels/overdracht-ingevolge-fus...

Koninklijk besluit van 18 december 2015 tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-van-1...

De High Court van het Verenigd Koninkrijk heeft op 26 november 2015 verzekeringsondernemingen naar Brits recht toegestaan de rechten en verplichtingen over te dragen aan de verzekeringsonderneming naar Brits recht Clerical Medical Investment Group Ltd

www.nbb.be/nl/artikels/de-high-court-van-het-ve...

Koninklijk besluit van 27/11/2015 tot goedkeuring van het reglement van 10 november 2015 van de NBB betreffende de methode om instellingen als een binnenlandse systeemrelevante instelling aan te merken en om het bedrag van 1-kernkapitaalbuffer te bepalen

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-van-2...

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2344 VAN DE COMMISSIE van 15 december 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot valuta met beperkingen ten aanzien van de beschikbaarheid van liquide activa

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2326 VAN DE COMMISSIE van 11 december 2015 betreffende de verlenging van de overgangsperioden

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Besluit (EU) 2015/2218 van de Europese Centrale Bank van 20 november 2015

www.nbb.be/nl/artikels/besluit-eu-20152218-van-...

De High Court van het Verenigd Koninkrijk heeft op 13 oktober 2015 verzekeringsondernemingen naar Brits recht toegestaan rechten en verplichtingen over te dragen

www.nbb.be/nl/artikels/de-high-court-van-het-ve...

Koninklijk besluit van 25 november 2015 tot goedkeuring van het reglement van 24 november 2015 van de Nationale Bank van België tot vastlegging van het contracyclische tier 1-kernkapitaalbufferpercentagePDF

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-van-2...