Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

61 - 70 van 391 resultaten

Mededeling NBB_2019_15 / Inhoudelijke verwachtingen met betrekking tot het verslag van het wettelijk bestuursorgaan over de beoordeling van de compliancefunctie

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201915-inh...

Circulaire NBB_2019_31 / EBA-richtsnoeren (EBA/GL/2016/07) inzake de toepassing van de definitie van wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013PDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201931-eba...

Circulaire NBB_2019_28 / Mededeling betreffende de vrijstelling van de verplichting tot dotatie aan de aanvullende voorziening in 2019

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201928-med...

Circulaire NBB_2019_14 / EBA-richtsnoeren (EBA/GL/2019/01) betreffende de specificatie van de soorten blootstellingen waaraan een bijzonder hoog risico verbonden is

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201914-eba...

Circulaire NBB_2019_26 / Circulaire van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België over de berekening en inning van de bijdragen aan het Afwikkelingsfonds

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201926-cir...

Circulaire NBB_2019_25 : Bijdrage in de werkingskosten van de Nationale Bank van België door de Belgische bijkantoren van verzekeringsondernemingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België ressorteren

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201925-bij...

Circulaire NBB_2019_24 / Herverzekeraars die ressorteren onder het recht van een VS-staatPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201924-her...

Circulaire NBB_2019_19 / Richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) van 25 februari 2019 inzake uitbesteding (EBA/GL/2019/02)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201919-ric...

Circulaire NBB_2019_20 / Verwachtingen inzake activiteiten verbonden aan crypto-assetsPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201920-ver...

Memorandum voor het verkrijgen van een bedrijfsvergunning als beursvennootschap naar Belgisch recht

www.nbb.be/nl/artikels/memorandum-voor-het-verk...