Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

51 - 60 van 135 resultaten

Fusie door overneming tussen Bank Degroof NV en Petercam NV (Bericht ECB)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/fusie-door-overneming-tu...

Fusie door overneming tussen Bank Degroof NV en Petercam NV (Bericht NBB)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/fusie-door-overneming-tu...

Circulaire NBB_2015_25 / Richtsnoeren inzake de publicatie van informatie (Pijler III, CRD IV)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201525-ric...

Circulaire NBB_2015_16 / Thematische volksleningen - Periodieke rapportering aan de NBB

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201516-the...

Overdracht, met ingang van 1 januari 2016, van al de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de verzekeringsovereenkomsten betreffende risico’s gelegen in België van de verzekeringsonderneming P&V Gemeenschappelijke Verzekeringskas

www.nbb.be/nl/artikels/overdracht-met-ingang-va...

Overdracht, met uitwerking op 1 januari 2016, van al de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de verzekeringsovereenkomsten van de tak “brand en natuurevenmenten”

www.nbb.be/nl/artikels/overdracht-met-uitwerkin...

AANBEVELING VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 17 december 2015 betreffende beleid inzake dividenduitkeringen (ECB/2015/49)

www.nbb.be/nl/artikels/aanbeveling-van-de-europ...

Circulaire NBB_2015_03/ Richtsnoeren betreffende de openbaarmaking van bezwaarde en niet-bezwaarde activa (EBA/GL/2014/03 van 27 juni 2014)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201503-ric...

Circulaire NBB_2015_01/ EBA-richtsnoeren inzake de overdracht van een aanzienlijk deel van het kredietrisico in verband met de artikelen 243 en 244 van Verordening (EU) 575/2013 (EBA/GL/2014/05 van 7 juli 2014) PDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201501-eba...

Overdracht ingevolge fusie van al de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit verzekeringsovereenkomsten betreffende risico’s gelegen in België van de verzekeringsonderneming naar Belgisch recht ZA Solutions NV aan de verzekeringsonderneming naar..

www.nbb.be/nl/artikels/overdracht-ingevolge-fus...