Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

51 - 60 van 394 resultaten

Circulaire NBB_2019_19 / Richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) van 25 februari 2019 inzake uitbesteding (EBA/GL/2019/02)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201919-ric...

Memorandum voor het verkrijgen van een bedrijfsvergunning als beursvennootschap naar Belgisch recht

www.nbb.be/nl/artikels/memorandum-voor-het-verk...

Circulaire NBB_2019_20 / Verwachtingen inzake activiteiten verbonden aan crypto-assetsPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201920-ver...

Circulaire NBB_2019_21 / Richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) van 31 oktober 2018 inzake het beheer van niet-renderende en respijtblootstellingen (EBA/GL/2018/06)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201921-ric...

Circulaire NBB_2019_16 / Circulaire betreffende de richtsnoeren voor de toepassing van de doorkijkbenadering bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste met behulp van de standaardformule

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201916-cir...

Mededeling NBB_2018_05 / Verslag van het wettelijk bestuursorgaan over de beoordeling van de compliancefunctiePDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201805-ver...

Circulaire NBB_2019_12 / Informatiedossier PSD2-verplichtingen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201912-inf...

Mededeling NBB 2018_04 / Nieuwe rubriek 'Voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme' op de website

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb-201804-ni...

Circulaire NBB_2019_10 / Circulaire inzake het schema van periodieke rapportering door de instellingen voor elektronisch geld

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201910-cir...

Mededeling NBB_2017_18 / Mededeling betreffende de procedures voor de uitoefening van verzekerings- of herverzekeringsactiviteiten in het buitenland

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201718-med...