Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

51 - 60 van 391 resultaten

Circulaire NBB_2020_007 / EBA Richtsnoeren inzake de rapportagevereisten voor gegevens over fraudePDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb2020007-eb...

Circulaire NBB_2020_05 / Circulaire betreffende de richtsnoeren voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen PDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202005-cir...

Circulaire NBB_2020_04 / Circulaire betreffende de richtsnoeren inzake de opname en waardering van andere activa en passiva dan technische voorzieningen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202004-cir...

Circulaire NBB_2020_03 / Circulaire betreffende de impact van uitgestelde belastingen onder Solvabiliteit II

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202003-cir...

Mededeling NBB_2020_002 / Horizontale controleanalyse waarbij een steekproef werd onderzocht van tabellen met een overzicht van de algemene beoordeling van de risico's van witwassen van geld en/of financiering van terrorismePDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb2020002-ho...

Circulaire NBB_2019_32 / Aanvullende voorziening in levens- en arbeidsongevallenverzekeringenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201932-aan...

Mededeling NBB_2020_001 / Collecte van bijkomende referentiegegevens ter bepaling van de Europese rapporteringsverplichtingen

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb2020001-co...

Mededeling NBB_2019_29: eCorporate: overlegging van de complianceverslagen - wijziging datumPDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201929-eco...

Circulaire NBB_2019_18 / Richtlijnen inzake gezonde beheerpraktijken en rapportering voor het aan de niet-handelsactiviteiten verbonden renterisico

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201918-ric...

Mededeling NBB_2019_15 / Inhoudelijke verwachtingen met betrekking tot het verslag van het wettelijk bestuursorgaan over de beoordeling van de compliancefunctie

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201915-inh...