Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

41 - 50 van 135 resultaten

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2450 VAN DE COMMISSIE van 2 december 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de templates voor de indiening van informatie bij de toezichthoudende autoriteiten

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Circulaire NBB_2015_25 / Richtsnoeren inzake de publicatie van informatie (Pijler III, CRD IV)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201525-ric...

Uniforme brief aan alle kredietinstellingen naar Belgisch recht

www.nbb.be/nl/artikels/uniforme-brief-aan-alle-...

Circulaire NBB_2015_16 / Thematische volksleningen - Periodieke rapportering aan de NBB

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201516-the...

Fusie door overneming waarbij "Caisse Coopérative de Dépôts et de Crédit Agricole, afgekort: Agricaisse, CVBA" wordt overgenomen door "Coöperatieve Deposito- en Kredietkas voor de Landbouw, afgekort: Lanbokas, CVBA"PDF

www.nbb.be/nl/artikels/fusie-door-overneming-wa...

Circulaire NBB_2015_03/ Richtsnoeren betreffende de openbaarmaking van bezwaarde en niet-bezwaarde activa (EBA/GL/2014/03 van 27 juni 2014)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201503-ric...

Circulaire NBB_2015_01/ EBA-richtsnoeren inzake de overdracht van een aanzienlijk deel van het kredietrisico in verband met de artikelen 243 en 244 van Verordening (EU) 575/2013 (EBA/GL/2014/05 van 7 juli 2014) PDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201501-eba...

Toestemming van overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen

www.nbb.be/nl/artikels/toestemming-van-overdrac...

Erratum bij de publicatie van 24 september 2014

www.nbb.be/nl/artikels/erratum-bij-de-publicati...

De Nederlandse prudentiële autoriteit heeft de verzekeringsonderneming naar Nederlands recht Klaverblad Onderlinge Verzekeringsmaatschappij U.A. toegestaan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit verzekeringsovereenkomsten

www.nbb.be/nl/artikels/de-nederlandse-prudentie...