Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

41 - 50 van 351 resultaten

Circulaire NBB_2017_27/ Circulaire betreffende de verwachtingen van de Bank inzake de kwaliteit van de gerapporteerde prudentiële en financiële gegevens

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201727-cir...

Circulaire NBB_2017_07 / Richtsnoeren betreffende de uniforme openbaarmaking uit hoofde van artikel 473 bis van Verordening (EU) nr. 575/2013

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201707-ric...

Mededeling NBB_2018_09 / Richtsnoeren Verplichtingen Vereenvoudigde HerstelplannenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201809-ric...

Mededeling NBB_2018_10 / Herstelplannen – Richtsnoeren voor kredietinstellingen

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201810-her...

Circulaire NBB_2018_08 / Circulaire betreffende de procedure voor de overdracht van een portefeuille verzekerings- of herverzekeringsovereenkomsten

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201808-cir...

Circulaire NBB_2018_06 / Richtsnoeren inzake de openbaarmaking van de liquiditeitsdekkingsratio

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201806-ric...

Circulaire NBB_2017_16 / Procedure voor de vrijstelling voor intragroepderivatentransacties van de clearingverplichting

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201716-pro...

Circulaire NBB_2017_26 / Richtsnoeren van de EBA van 12 mei 2017 over de praktijken van kredietinstellingen voor het beheer van het kredietrisico en over de opname van verwachte kredietverliezen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201726-ric...

Circulaire NBB_2018_03 / EBA-richtsnoeren inzake stilzwijgende steun voor securitisatietransacties

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201803-eba...

Circulaire PPB-2006-13-CPB-CPA / Uitoefening van externe functies door de leiders van gereglementeerde ondernemingen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-ppb-2006-13-c...