Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

41 - 50 van 1015 resultaten

Circulaire NBB_2011_09/ Het verslag van de effectieve leiding inzake de beoordeling van de interne controle

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201109-het...

EUROPESE CENTRALE BANK Toestemming voor overdracht tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen

www.nbb.be/nl/artikels/europese-centrale-bank-t...

Verordening (EU) 2018/1845 van de Europese Centrale Bank van 21 november 2018

www.nbb.be/nl/artikels/verordening-eu-20181845-...

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1844 van de Commissie van 23 november 2018 tot wijziging en rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de templates

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Circulaire NBB_2014_09/ Richtsnoeren van de EBA van 16 juli 2014 inzake de Remuneration Benchmarking Exercice (EBA/GL/2014/08)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201409-ric...

Circulaire NBB_2014_08/ Richtsnoeren van de EBA van 16 juli 2014 inzake de Data Collection Exercise Regarding High Earners (EBA/GL/2014/07)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201408-ric...

Circulaire CBFA_2009_17/ Financiële diensten via het Internet: prudentiële vereisten

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-cbfa200917-fi...

Toestemming voor de overdracht, met uitwerking op 1 januari 2019, van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderming naar Belgisch rechtPDF

www.nbb.be/nl/artikels/toestemming-voor-de-over...

Circulaire NBB_2018_25 / Geschiktheid van bestuurders, leden van het directiecomité, verantwoordelijken van onafhankelijke controlefuncties en effectieve leiders van financiële instellingen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201825-ges...

Circulaire NBB_2016_29 / EBA-richtsnoeren met betrekking tot de veiligheid van internetbetalingen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201629-eba...