Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

31 - 40 van 1224 resultaten

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/732 van de Commissie van 26 januari 2021 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 667/2014

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/731 van de Commissie van 26 januari 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad met procedureregels

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Rectificatie van Verordening (EU) 2019/876 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013

www.nbb.be/nl/artikels/rectificatie-van-verorde...

Europese Centrale Bank / Toestemming voor een overdracht tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen

De overdracht van Nykredit Bank A/S naar The Bank of New York Mellon NV

www.nbb.be/nl/artikels/europese-centrale-bank-t...

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/451 van de Commissie van 17 december 2020

www.nbb.be/nl/artikels/rectificatie-van-uitvoer...

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/637 van de Commissie van 15 maart 2021

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Nationale Bank van België / Portefeuilleoverdracht van Allianz Benelux NV naar Monument Assurance Belgium NV. PDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/453 van de Commissie van 15 maart 2021

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Gedelegeerde verordening (EU) 2021/424 van de commissie van 17 december 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de alternatieve standaardbenadering voor marktrisico

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Bekendmaking van de beslissing om een college van voorlopige bestuurders aan te stellen in toepassing van het artikel 517, § 1er, 2° van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/bekendmaking-van-de-besl...