Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

31 - 40 van 1207 resultaten

Nationale Bank van België / Portefeuilleoverdracht van Steamship Mutual Underwriting Association Limited naar Steamship Mutual Underwriting Association (Europe) LimitedPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Nationale Bank van België / Portefeuilleoverdracht van Starr International (Europe) Limited naar Starr Europe Insurance LimitedPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Nationale Bank van België / Portefeuilleoverdracht van Gibraltar White Rock Insurance (Gibraltar) PCC Ltd naar White Rock Insurance (Europe) PCC LtdPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Nationale Bank van België / Portefeuilleoverdracht van Assured Guaranty (Europe) plc aan Assured Guaranty (Europe) SAPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Nationale Bank van België / Portefeuilleoverdracht van een aantal van de leden van Lloyd’s, vertegenwoordigd door The Society of Lloyd’s, aan Lloyd’s Insurance Company NVPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Circulaire NBB_2020_040 / Circulaire betreffende de richtsnoeren voor het gebruik van ondernemingsspecifieke parameters

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb2020040-ci...

Circulaire NBB_2020_051 / EBA richtsnoeren inzake wettelijk vastgestelde en niet wettelijk vastgestelde moratoria voor betalingsverplichtingen op leningen die worden toegepast in het licht van de COVID-19-crisis

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb2020051-eb...

Mededeling NBB_2020_049 / Maatregelen in het kader van het coronavirus – Verwachtingen betreffende het dividendbeleid en remuneratiebeleid met ingang van 2 januari 2021

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb2020049-ma...

Circulaire NBB_2020_047 / EBA-richtsnoeren inzake PD-raming, LGD-raming en de behandeling van blootstellingen ten aanzien waarvan zich een wanbetaling heeft voorgedaan (EBA/GL/2017/16)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb2020047-eb...

Mededeling NBB_2020_33 / Maatregelen in het kader van het coronavirus - Verlenging van de aanbevelingen in Mededeling NBB_2020_011 en verwachtingen inzake het remuneratiebeleid

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb202033-maa...