Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

31 - 40 van 389 resultaten

Circulaire NBB_2017_16 / Procedure voor de vrijstelling voor intragroepderivatentransacties van de clearing- en/of uitwisseling van zekerheden verplichtingen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201716-pro...

Mededeling NBB_2020_002 / Horizontale controleanalyse waarbij een steekproef werd onderzocht van tabellen met een overzicht van de algemene beoordeling van de risico's van witwassen van geld en/of financiering van terrorismePDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb2020002-ho...

Circulaire NBB_2019_32 / Aanvullende voorziening in levens- en arbeidsongevallenverzekeringenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201932-aan...

Mededeling NBB_2020_001 / Collecte van bijkomende referentiegegevens ter bepaling van de Europese rapporteringsverplichtingen

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb2020001-co...

Circulaire NBB_2019_30 / Beoordeling van het eigen risico en de solvabiliteit (ORSA)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201930-beo...

Circulaire NBB_2019_18 / Richtlijnen inzake gezonde beheerpraktijken en rapportering voor het aan de niet-handelsactiviteiten verbonden renterisico

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201918-ric...

Mededeling NBB_2019_29: eCorporate: overlegging van de complianceverslagen - wijziging datumPDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201929-eco...

Circulaire NBB_2019_31 / EBA-richtsnoeren (EBA/GL/2016/07) inzake de toepassing van de definitie van wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013PDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201931-eba...

Mededeling NBB_2019_15 / Inhoudelijke verwachtingen met betrekking tot het verslag van het wettelijk bestuursorgaan over de beoordeling van de compliancefunctie

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201915-inh...

Circulaire NBB_2019_28 / Mededeling betreffende de vrijstelling van de verplichting tot dotatie aan de aanvullende voorziening in 2019

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201928-med...