Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

31 - 40 van 133 resultaten

GEDELEGEERD BESLUIT (EU) 2015/2290 VAN DE COMMISSIE van 12 juni 2015 - Voorlopige gelijkwaardigheid van de solvabiliteitsstelsels die van kracht zijn in Australië, Bermuda, Brazilië, Canada, Mexico en de Verenigde Staten

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerd-besluit-eu-2...

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2451 VAN DE COMMISSIE van 2 december 2015 - Templates voor en de structuur van de bekendmaking van specifieke informatie door toezichthoudende autoriteiten

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2452 VAN DE COMMISSIE van 2 december 2015 - Procedures, vormgeving en templates van het verslag over de solvabiliteit en financiële positie/toestand

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Circulaire NBB_2015_24 / Richtlijnen inzake gezonde beheerpraktijken en rapportering voor het aan de niet-handelsactiviteiten verbonden renterisico

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201524-ric...

Wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen (officieuze coördinatie 06/2014) (opgeheven door de wet van 13 maart 2016) PDF

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-9-juli-1975-betr...

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 926/2014 van de Commissie van 27 augustus 2014

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Koninklijk Besluit van 16 maart 2015 tot goedkeuring van het reglement van de NBB van 27 januari 2015 over de door de kredietinstellingen en de verzekeringsondernemingen periodiek te verstrekken informatie

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-van-1...

Koninklijk besluit van 17 november 1994 betreffende de jaarrekening van verzekeringsondernemingen (officieuze coördinatie 10/2014) PDF

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-van-1...

Koninklijk besluit van 27 september 2009 op de geconsolideerde jaarrekening van de verzekeringsondernemingen en de herverzekeringsondernemingen (Officieuze coördinatie: 03/2011)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-van-2...

Koninklijk besluit van 23 oktober 2015 betreffende de dekking van de kosten van de Nationale Bank van België

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-van-2...