Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

31 - 40 van 135 resultaten

Circulaire NBB_2015_20/ Inwerkingtreding liquiditeitsdekkingsvereistePDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201520-inw...

Circulaire NBB_2015_29 / Invoering van een handboek governance voor de banksectorPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201529-inv...

Wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen (officieuze coördinatie 06/2014) (opgeheven door de wet van 13 maart 2016) PDF

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-9-juli-1975-betr...

Circulaire NBB_2015_28 / Circulaire van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België over de berekening en inning van de voor 2015 verschuldigde bijdragen aan het AfwikkelingsfondsPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201528-cir...

Koninklijk Besluit van 16 maart 2015 tot goedkeuring van het reglement van de NBB van 27 januari 2015 over de door de kredietinstellingen en de verzekeringsondernemingen periodiek te verstrekken informatie

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-van-1...

Koninklijk besluit van 17 november 1994 betreffende de jaarrekening van verzekeringsondernemingen (officieuze coördinatie 10/2014) PDF

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-van-1...

Koninklijk besluit van 27 september 2009 op de geconsolideerde jaarrekening van de verzekeringsondernemingen en de herverzekeringsondernemingen (Officieuze coördinatie: 03/2011)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-van-2...

Koninklijk besluit van 23 oktober 2015 betreffende de dekking van de kosten van de Nationale Bank van België

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-van-2...

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2450 VAN DE COMMISSIE van 2 december 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de templates voor de indiening van informatie bij de toezichthoudende autoriteiten

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Fusie door overneming waarbij "Caisse Coopérative de Dépôts et de Crédit Agricole, afgekort: Agricaisse, CVBA" wordt overgenomen door "Coöperatieve Deposito- en Kredietkas voor de Landbouw, afgekort: Lanbokas, CVBA"PDF

www.nbb.be/nl/artikels/fusie-door-overneming-wa...