Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

31 - 40 van 394 resultaten

Mededeling NBB_2020_10 / Mededeling eCorporate betreffende het uitstel voor bepaalde kwalitatieve rapporteringen en bepaalde rapporteringen van de erkend commissarissen in het kader van de Covid-19-pandemie

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb202010-med...

Circulaire NBB_2020_007 / EBA Richtsnoeren inzake de rapportagevereisten voor gegevens over fraudePDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb2020007-eb...

Circulaire NBB_2020_05 / Circulaire betreffende de richtsnoeren voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen PDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202005-cir...

Circulaire NBB_2020_04 / Circulaire betreffende de richtsnoeren inzake de opname en waardering van andere activa en passiva dan technische voorzieningen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202004-cir...

Circulaire NBB_2020_03 / Circulaire betreffende de impact van uitgestelde belastingen onder Solvabiliteit II

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202003-cir...

Circulaire NBB_2017_16 / Procedure voor de vrijstelling voor intragroepderivatentransacties van de clearing- en/of uitwisseling van zekerheden verplichtingen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201716-pro...

Mededeling NBB_2020_002 / Horizontale controleanalyse waarbij een steekproef werd onderzocht van tabellen met een overzicht van de algemene beoordeling van de risico's van witwassen van geld en/of financiering van terrorismePDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb2020002-ho...

Circulaire NBB_2019_32 / Aanvullende voorziening in levens- en arbeidsongevallenverzekeringenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201932-aan...

Mededeling NBB_2020_001 / Collecte van bijkomende referentiegegevens ter bepaling van de Europese rapporteringsverplichtingen

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb2020001-co...

Circulaire NBB_2019_30 / Beoordeling van het eigen risico en de solvabiliteit (ORSA)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201930-beo...