Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

31 - 40 van 391 resultaten

Mededeling NBB_2020_22 / EBA Opinie inzake obstakels onder artikel 32(3) van de RTS SCA & CSC onder PSD2 (EBA-Op-2020-10).PDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb202022-eba...

Circulaire NBB_2020_26 / ESMA-richtsnoeren (ESMA70-151-2906)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202026-esm...

ESMA-richtsnoeren (ESMA70-151-2906) inzake de gestandaardiseerde procedures en normen voor berichtenverkeer overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EU) nr. 909/2014 betreffende effectenafwikkeling en centrale effectenbewaarinstellingen (CSDR)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/esma-richtsnoeren-esma70...

Circulaire NBB_2020_24 / Rapportering inzake operationele en veiligheidsrisico's van betalingsdiensten voor betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geldPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202024-rap...

Mededeling NBB_2019_23 / EBA Opinie inzake de elementen van sterke cliëntauthenticatie onder PSD2 (EBA-Op-2019-06)

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201923-eba...

Circulaire NBB_2020_21 / EBA-richtsnoeren (EBA/GL/2020/02) inzake wettelijk vastgestelde en niet wettelijk vastgestelde moratoria voor betalingsverplichtingen op leningen die worden toegepast in het licht van de COVID-19-crisis

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202021-eba...

Circulaire 2020_NBB_018 / Aanbevelingen van de Bank inzake uitbesteding aan aanbieders van clouddienstenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-2020nbb018-aa...

Mededeling NBB_2020_017 / Verzekering - Bijwerking van de overkoepelende circulaire betreffende het governancesysteemPDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb2020017-ve...

Circulaire NBB_2020_020 / Circulaire betreffende de waardering van activa verhandeld op inactieve marktenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb2020020-ci...

Mededeling NBB_2020_019 / Mededeling betreffende de vrijstelling van de verplichting tot dotatie aan de aanvullende voorziening in 2020PDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb2020019-me...