Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

21 - 30 van 1207 resultaten

Nationale Bank van België / Toestemming voor de fusie door opslorping van een verzekeringsonderneming naar Belgisch recht door een andere verzekeringsonderneming naar Belgisch rechtPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Koninklijk besluit van 22 december 2020 tot uitvoering, voor wat de verzekeringsondernemingen, de verzekerings-, de nevenverzekerings- en de herverzekeringstussenpersonen betreft, van artikel 20, eerste lid van de wet van 3 april 2019

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-van-2...

Mededeling NBB_2020_048 / Opmerkingen naar aanleiding van de EMIR-enquête en verwachtingen van de Bank

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb2020048-op...

Nationale Bank van België / Portefeuilleoverdracht van Arch Insurance (UK) Limited naar Arch Insurance (EU) DACPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Nationale Bank van België / Portefeuilleoverdracht van GB Life Luxembourg S.A. naar Wealins S.A.PDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Nationale Bank van België / Portefeuilleoverdracht van Domestic & General Insurance plc naar Domestic & General Insurance Europe AGPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Nationale Bank van België / Portefeuilleoverdracht van The UK Mutual Steam Ship Assurance Association (Europe) Limited naar UK P&I Club N.V.PDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Nationale Bank van België / Portefeuilleoverdracht van Swiss Re Specialty Insurance (UK) Limited naar Swiss Re International SEPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Nationale Bank van België / Portefeuilleoverdracht van GB Life Luxembourg SA naar Foyer Vie SAPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Mededeling NBB_2020_050 / Toepassing van Europese Verordening 2015/847 betreffende geldovermakingen op overmakingen naar het Verenigd KoninkrijkPDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb2020050-to...