Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

21 - 30 van 389 resultaten

Mededeling NBB_2020_14 / Mededeling COVID-19PDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb202014-med...

Circulaire NBB_2020_012 / Dividenduitkeringen, variabele beloning en winstdeelname in de context van de COVID-19 pandemie

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb2020012-di...

Circulaire NBB_2020_008 / Rapportering m.b.t. de gevolgen van de COVID-19 pandemie voor de verzekeringssector

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb2020008-ra...

Mededeling NBB_2020_009 / Verzekerings- en herverzekeringssector - Uitstel voor bepaalde kwantitatieve rapporteringen die in 2020 via het OneGate-platform moeten worden ingediend, naar aanleiding van de Covid-19-crisis

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb2020009-ve...

Mededeling NBB_2020_011 / Verwachtingen met betrekking tot het dividenduitkeringsbeleid in het kader van het beheer van het coronavirus (COVID-19)

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb2020011-ve...

Mededeling NBB_2020_10 / Mededeling eCorporate betreffende het uitstel voor bepaalde kwalitatieve rapporteringen en bepaalde rapporteringen van de erkend commissarissen in het kader van de Covid-19-pandemie

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb202010-med...

Circulaire NBB_2020_007 / EBA Richtsnoeren inzake de rapportagevereisten voor gegevens over fraudePDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb2020007-eb...

Circulaire NBB_2020_05 / Circulaire betreffende de richtsnoeren voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen PDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202005-cir...

Circulaire NBB_2020_04 / Circulaire betreffende de richtsnoeren inzake de opname en waardering van andere activa en passiva dan technische voorzieningen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202004-cir...

Circulaire NBB_2020_03 / Circulaire betreffende de impact van uitgestelde belastingen onder Solvabiliteit II

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202003-cir...