Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

21 - 30 van 351 resultaten

Circulaire NBB_2018_14 / EBA richtsnoeren voor de melding van grote incidentenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201814-eba...

Circulaire NBB_2018_13 / EBA-richtsnoeren inzake de beveiligingsmaatregelen voor operationele en beveiligingsrisico’s van betaaldienstenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201813-eba...

Circulaire PPB 2004/5 / Gezonde beheerspraktijken bij uitbesteding door kredietinstellingen en beleggingsondernemingen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-ppb-20045-gez...

Circulaire NBB_2018_28 / Richtsnoeren van de EBA van 26 september 2017 inzake interne governance (EBA/GL/2017)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201828-ric...

GTM-gids voor de beoordeling van de deskundigheid en betrouwbaarheidPDF

www.nbb.be/nl/artikels/gtm-gids-voor-de-beoorde...

Mededeling NBB_2017_17 / Mededeling betreffende de procedures voor het verkrijgen van een vergunning als verzekerings- of herverzekeringsonderneming naar Belgisch recht en voor het verkrijgen van een uitbreiding van een vergunning

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201717-med...

Memorandum voor het verkrijgen van een vergunning door een verzekerings- of herverzekeringsonderneming naar Belgisch recht

www.nbb.be/nl/artikels/memorandum-voor-het-verk...

Circulaire NBB_2018_27 / Rapportering hypothecaire leningen verzekeringsondernemingen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201827-rap...

Mededeling NBB_2018_24 / Verzekerings- en herverzekeringssector - periodieke verslagen die vanaf 2019 via eCorporate moeten worden ingediend

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201824-ver...

Mededeling NBB_2018_23 / Verzekering en herverzekering - Bijwerking van de overkoepelende circulaire betreffende het governancesysteem

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201823-ver...