Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

21 - 30 van 135 resultaten

GEDELEGEERD BESLUIT (EU) 2015/1602 VAN DE COMMISSIE van 5 juni 2015 - Gelijkwaardigheid van het solvabiliteits- en prudentiële stelsel van kracht in Zwitserland

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerd-besluit-eu-2...

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2012 van de Commissie van 11 november 2015 - Besluitvormingsprocedures voor de vaststelling, berekening en opheffing van kapitaalopslagfactoren

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2013 van de Commissie van 11 november 2015 - Standaardafwijkingen in verband met risicovereveningsstelsels voor zorgverzekeraars

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2014 van de Commissie van 11 november 2015 - Procedures en templates voor de indiening van informatie bij de groepstoezichthouder alsook de uitwisseling van informatie tussen toezichthoudende autoriteiten

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2015 van de Commissie van 11 november 2015 - Procedures voor de evaluatie van externe kredietbeoordelingen

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2016 van de Commissie van 11 november 2015 - Aandelenindex voor de symmetrische aanpassing van het standaard aandelenkapitaalvereiste

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2017 van de Commissie van 11 november 2015 - Aangepaste factoren ter berekening van het kapitaalvereiste voor het valutarisico voor aan de euro gekoppelde valuta's

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/2303 VAN DE COMMISSIE van 28 juli 2015 tot aanvulling van Richtlijn 2002/87/EG - Definities van risicoconcentratie en intragroepstransacties

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Rectificatie van Gedelegeerd Besluit (EU) 2015/2290 van de Commissie van 12 juni 2015 - Voorlopige gelijkwaardigheid van de solvabiliteitsstelsels die van kracht zijn in Australië, Bermuda, Brazilië, Canada, Mexico en de Verenigde Staten

www.nbb.be/nl/artikels/rectificatie-van-gedeleg...

GEDELEGEERD BESLUIT (EU) 2015/2290 VAN DE COMMISSIE van 12 juni 2015 - Voorlopige gelijkwaardigheid van de solvabiliteitsstelsels die van kracht zijn in Australië, Bermuda, Brazilië, Canada, Mexico en de Verenigde Staten

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerd-besluit-eu-2...