Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

21 - 30 van 66 resultaten

Circulaire NBB_2012_14 / CompliancefunctiePDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201214-com...

Circulaire NBB_2015_21 / Circulaire betreffende de interne controle en de interne auditfunctiePDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201521-cir...

ESMA Guidelines on CSD Participants default rules and procedures of 8 April 2017 (ESMA-70-151-294)

www.nbb.be/nl/artikels/esma-guidelines-csd-part...

Uniforme brief aan de instellingen betreffende het verslag van de effectieve leiding inzake de beoordeling van de interne controlePDF

www.nbb.be/nl/artikels/uniforme-brief-aan-de-in...

Mededeling NBB_2016_37 / Herstelplannen – Specifieke richtsnoeren voor Belgische centrale effectenbewaarinstellingen en hun ondersteuning verlenende instellingenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201637-her...

Mededeling NBB_2011_05/ Prudentiële verwachtingen voor een gezond beheer van het operationeel risico

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201105-pru...

Mededeling CBFA_2010_23/ Verwachtingen inzake de implementatie van het beloningsluik van CRD IIIPDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-cbfa201023-ve...

CBFA/ Parallelle berekening voor kredietrisico en operationeel risico in het kader van de Bazel II-solvabiliteitsreglementering

www.nbb.be/nl/artikels/cbfa-parallelle-berekeni...

CBFA/ Bevestiging gekozen benadering onder nieuw reglement eigen vermogen

www.nbb.be/nl/artikels/cbfa-bevestiging-gekozen...

CBFA/ Erkenning van externe kredietbeoordelingsinstellingen (EKBI's)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/cbfa-erkenning-van-exter...