Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

11 - 20 van 1224 resultaten

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen (officieuze coördinatie: 06/2021)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-13-maart-2016-op...

Wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen (officieuze coördinatie : 06/2021)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-25-april-2014-op...

Mededeling NBB_2021_08 / Tenuitvoerlegging van de nieuwe rapporteringen zoals bepaald door de EBA - Verduidelijking rond het gebruik van identificatiecodes voor tegenpartijenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb202108-ten...

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/931 van de Commissie van 1 maart 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/930 van de Commissie van 1 maart 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/923 van de Commissie van 25 maart 2021 tot aanvulling van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Mededeling NBB_2021_13 / Nieuwe door de EBA ontwikkelde rapportering

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb202113-nie...

Circulaire NBB_2021_07 / Periodieke vragenlijst met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202107-per...

Mededeling NBB_2021_04 / Project HIVE: digitalisatie van het « fit & proper »-procesPDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb202104-pro...

Circulaire NBB_2021_11 / Wijzigingen in Schema A, Boek I

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202111-wij...